Aankoopbegeleiding

Procedure bij aankoop onroerend goed

Bonaire is een deel van de BES eilanden (Bonaire, St. Eustatius en Saba) en daarom is het Burgerlijk Wetboek van de Nederlandse Antillen van toepassing. Deze wet vindt zijn oorsprong in het Nederlandse systeem, maar is niet hetzelfde. Alvorens u een onroerend goed kunt kopen, zult u het moeten vinden. Daarmee wil Bonaireal Estate u graag helpen. Zodra u een onroerend goed heeft gevonden om te kopen dan begint het aankoopproces.
 

Prijzen

1. Als de prijs vast is, bestaat er geen mogelijkheid om hierover te onderhandelen. In dit geval kan men alleen nog onderhandelen over de passeerdatum en zaken die nog tot de koop moeten behoren.
2. Als de prijs een vraagprijs is, dan kan een kandidaat koper een bod doen op het onroerend goed, echter de verkoper hoeft dit niet te accepteren, zelfs niet als het de vraagprijs is.


Bieding

Een bieding heeft meestal de volgende punten: de prijs, de datum waarop de overdracht moet plaatsvinden, een specificatie wat bij de koop is inbegrepen ( inventaris ), de valuta waarin de overeenkomst tot stand komt en de ontbindende voorwaarden bijv. voor financiering of technisch rapport.


Ontbindende voorwaarden

  1. Een ontbindende voorwaarde voor financiering bevat het maximale bedrag wat u nodig heeft om aan te kunnen kopen en eventueel andere condities die hiermee voor u van belang zijn. Deze voorwaarde (n) zijn van belang, zodat u de overeenkomst kunt ontbinden als de financiering niet wordt verstrekt. De koper dient dan 2 afwijzingen van banken bij de makelaar te overleggen, waaruit blijkt dat de financiering niet wordt verstrekt.
  2. Een ontbindende voorwaarde voor een technisch rapport dient nauwkeurig te worden geformuleerd. Alleen in gevallen van ernstige constructiefouten die de inspecteur vindt, heeft u het recht de koopovereenkomst te ontbinden. Aan beide ontbindende voorwaarden is een einddatum verbonden.
Onder de BES wetgeving kan dit hele proces mondeling geschieden, niets hoeft schriftelijk. Als de verkoper uw bod heeft geaccepteerd of u accepteert de vraagprijs van de verkoper, dan is er een overeenkomst die bindend is voor beide partijen. Bonaireal Estate maakt dan de koopovereenkomst op, die de prijs en alle andere gemaakte afspraken bevat.
Alle rechten voor verkoper en koper zijn in de overeenkomst opgenomen. De koopovereenkomst wordt door verkoper en koper ondertekend en de koper zal een waarborgsom van 15% van de koopsom binnen 10 á 14 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst op rekening van de notaris moeten storten. De notaris zal dan zijn werkzaamheden gaan verrichten voor de definitieve overdracht.

Alle landelijke belastingen voor het onroerend goed worden opgevraagd en de notaris doet titel onderzoek om er zeker van te zijn dat de juiste eigenaar overdraagt en er geen hypotheken op het onroerend rusten. U ontvangt van de notaris een concept van de akte en de nota met het bedrag wat u exact moet betalen. Op de dag van overdracht wordt u door de notaris uitgenodigd om de akte te komen tekenen. Als u niet zelf aanwezig kunt zijn, kunt u de makelaar of een van de medewerkers van de notaris machtigen.


Kosten bij aankoop registergoed

  • Notariskosten, afhankelijk van de koopprijs;
  • Overdrachtsbelasting 5% over de koopprijs of de waarde in het economisch verkeer als deze hoger is;
  • Kadasterkosten voor titelonderzoek, inschrijving en narecherche;
  • Grondbelasting en /of erfpachtcanon over het lopende jaar.
  • De totale kosten voor aankoop bedragen ongeveer 6,5% van de koopprijs of de waarde in het economisch verkeer als deze hoger is, exclusief grondbelasting en/of erfpachtcanon. De kosten bij aankoop zijn meestal voor de koper.
2008©Copyright Bonaireal Estate  | Disclaimer

 

 

De notaris

De notaris | Bonaireal Estate
 
Wat regelt de notaris bij de aankoop van onroerend goed? U leest het op deze pagina, maar uiteraard lichten wij de informatie graag toe tijdens een persoonlijk gesprek.

Meer informatie

  • Welke kosten gaan gemoeid bij de aankoop van onroerend goed op Bonaire? Lees meer...
  • Prijzen op onze site vermeld zijn vraagprijzen en kosten koper, tenzij bij het object anders vermeld.
  • Wij hebben enkele vennootschappen c.q. vestigingsvergunningen in portefeuille ter overname. In een persoonlijk gesprek kunt u hierover meer informatie verkrijgen.