Diensten

Verkoop

Als u eraan denkt om uw huis ter verkoop aan te bieden, kan en wil Bonaireal Estate u de nodige begeleiding en advies geven om uw huis op juiste wijze te verkopen.

Onafhankelijk advies

Bonaireal Estate werkt in opdracht van de verkoper, maar kan (indien de koper dit wenst) ook contact leggen met een onafhankelijk adviseur, die de koper bij de aankoop kan begeleiden. Deze adviseur heeft geen binding met Bonaireal Estate en is evenmin makelaar.
 
Ook bestaat er voor de verkoper de mogelijkheid om een onafhankelijk technisch rapport op te laten stellen, zodat een koper weet wat hij koopt en er later voor de verkoper geen problemen zijn omtrent de staat van het verkochte. In Nederland is een dergelijk rapport heel normaal en wordt dit door een bouwkundig specialist in opdracht van de kopende partij opgemaakt. Helaas is een technisch rapport op Bonaire nog niet gebruikelijk.
 

Verkoop "in construction"

Indien u een perceel grond heeft en daarop wilt bouwen, dan kan ons bedrijf u daarbij van A tot Z begeleiden. Bonaireal Estate tekent, bouwt en verkoopt uw object tijdens de bouw.

Objecten

Bonaireal Estate heeft diverse projecten die te koop worden aangeboden. Ook heeft Bonaireal Estate diverse bouwkavels van projectontwikkelaars in haar portefeuille. Bonaireal Estate kan u begeleiden met het maken van de bouwtekeningen, het zoeken naar aannemers en de controle voor u uitoefenen tijdens de bouw. Neem vrijblijvend contact met ons op.
 

Financiering

Indien u uw aan te kopen woning wenst te financieren, dan kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn. Bonaireal Estate heeft contacten bij alle banken op Bonaire. U dient er wel rekening mee te houden dat er geen grote variaties aan leningsvormen zijn op Bonaire. Op dit moment zijn er alleen hypotheken op basis van annuïteit, lineair en levensverzekering. De banken zijn wel andere varianten aan het ontwikkelen.

Laat Bonaireal Estate vrijblijvend een offerte aanvragen.

Verzekeringen

Bonaireal Estate kan voor u belangeloos bemiddelen bij alle soorten verzekeringen, zoals bijvoorbeeld : opstal-, inboedel-, auto- en/of levensverzekeringen.

Verhuur

Bonaireal Estate heeft objecten voor korte- en lange termijnverhuur. Het aanbod voor lange termijn verhuur (meer dan 1 jaar) is schaars.

Korte termijn verhuur (minder dan 1 jaar) is meer mogelijk, daar de woningeigenaren altijd zelf een paar maanden per jaar aanwezig zijn en de woning voor de rest van het jaar wordt verhuurd. Lange termijn verhuur is dan ook relatief goedkoper dan korte termijn verhuur. Let op: bij verhuur dient u altijd een waarborgsom te betalen.

Juridisch advies

Bonaireal Estate heeft 25 jaar ervaring op notarieel gebied. Ook op het terrein van privaatrechtelijke problemen, kan Bonaireal Estate een ieder van advies dienen, dan wel als neutraal tussenpersoon het geschil tussen partijen proberen op te lossen. Men dient hier te denken aan o.a. burengeschillen, verdelingen van nalatenschappen en verdelingen na echtscheiding.

Ook kan men hier terecht voor het opstellen van koopovereenkomsten, en koop-/aanneemovereenkomsten.

2008©Copyright Bonaireal Estate  | Disclaimer

 

 

Huis van de maand

Kaya Mars 18

 
Stijlvol en perfect onderhouden villa met veel natuurlijke verlichting.

The right move to open doors!

Bonaireal Estate, the right move to open doors!
 
Bonaireal Estate is een jong bedrijf met veel kennis en ervaring op juridisch en financieel gebied in de onroerendgoed sector.
 
Speerpunten van onze organisatie zijn:
  • Kennis van zaken
  • Transparantheid
  • Vertrouwelijkheid
  • Een goed advies
  • Kadastrale kennis
  • Juridische en fiscale kennis op het gebied van O.G.